Tuesday, July 14, 2015

WAKTU BERTAKBIR BAGI HARI RAYA AIDILFITRI.


Bagi hari raya Aidilfitri, waktu mula bertakbir adalah apabila terbenamnya matahari pada hari terakhir berpuasa dan ia berakhir apabila imam mula melakukan takbiratul ihram untuk memulakan solat hari raya.

Ia berbeza dengan takbir untuk hari raya Aidil Adha yang bermula selepas Subuh hari ke 9 Zulhijjah dan berakhir selepas Asar hari ke 13 Zulhijjah. Jadi, selepas solat lima waktu pada hari ke- 9 hinggalah ke asar 13 Zulhijjah, bolehlah berzikir.

Hukum membatalkan puasa untuk bersetubuh pada waktu siang Ramadan.


Puasa bermakna menahan diri daripada makan dan minum, serta perkara-perkara yang membatalkan puasa mulai fajar sehinggalah matahari terbenam. Bersetubuh adalah antara perkara-perkara yang membatalkan puasa. 

Berbanding makan dan minum serta perkara-perkara yang lain, hanya bersetubuh sahaja yang dikenakan kaffarah, manakala yang lain hanya diwajibkan mengantikan puasa mengikut bilangan hari yang ditinggalkan. 

P/S : Namun seseorang dalam keadaan musafir atau sakit dengan sakit yang membolehkan baginya untuk berbuka, maka tidak ada kaffarah baginya dan tidak mengapa serta wajib baginya mengqadha puasa dari hari yang dia melakukan hubungan badan dengan istrinya tersebut. Karena musafir dan orang yang sakit diperkenankan bagi keduanya berbuka dan melakukan hubungan seks. 

Walaupun bersetubuh atau berjimak pada siang Ramadan merupakan perbuatan yang berdosa dan mewajibkan kaffarah, namun terdapat segelintir manusia yang agak licik. Mereka membuat helah dengan membatalkan puasa terlebih dahulu seperti makan atau minum, dan kemudiannya melakukan hubungan kelamin. Jadi mereka telah bersetubuh setelah puasanya terbatal. 

Perbuatan tersebut adalah haram dan berdosa besar sebab ia seolah-olah menipu Tuhan. Orang yang melakukan perbuatan tersebut sebenarnya telah melakukan dua dosa; pertama, dosa berbuka puasa dengan sengaja di bulan Ramadhan dan kedua, dosa melakukan helah (tipu daya) untuk menghalalkan larangan Allah di bulan Ramadhan. 

Namun, persoalannya, adakah orang yang bertindak sedemikian turut dikenakan kaffarah? 

Dalam persoalan ini, ada beberapa pendapat atau pandangan ulama. Ada yang berpendapat tidak perlu kaffarah tetapi cukup sekadar mengantikan puasa yang ditinggalkan, namun ada juga ulama yang mewajibkan kaffarah. Saya tertarik dengan jawapan daripada Ustaz Adnan Fadzil, seorang tokoh agama yang giat berdakwah menerusi penulisan. Ia disiarkan menerusi blognya, Ilmu dan Ulama

Saya paparkan di sini jawapannya. 
  • 1.Jumhur ulamak (merangkumi Imam Abu Hanifah, Imam Malik , Imam Ahmad dan sebagainya) berpendapat; ia tetap dikenakan kaffarah kerana ia melakukan persetubuhan ketika kewajipan puasa Ramadhan masih terbelenggu atas dirinya. Orang yang berbuka puasa di bulan Ramadhan –tanpa sebarang keuzuran- walaupun puasanya batal, namun kewajipan puasa tetap tidak gugur darinya. Jadi, apabila ia bersetubuh, persetubuhan itu berlaku ketika kewajipan puasa atas dirinya masih berjalan dan kerana itu tetap dikenakan kaffarah ke atasnya mengikut pandangan teramai para ulamak.
  • 2. Mazhab Syafi’ie; menurut mazhab Syafi’ie; tidak dikenakan kaffarah ke atasnya kerana persetubuhan itu berlaku ketika ia tidak lagi berpuasa. Jadi, mazhab Syafi’ie tidak melihat kepada kewajipan puasa, akan tetapi melihat kepada wujud puasa atau tidak ketika persetubuhan itu berlaku. Jadi, menurut mazhab Syafi’ie; persetubuhan yang mewajibkan kaffarah ialah persetubuhan yang berlaku ketika masih berpuasa (yakni puasa masih ada dan kemudian dibatalkan dengan persetubuhan). Adapun persetubuhan yang berlaku setelah puasa batal, maka tidak wajib kaffarah. 

Pandangan yang rajih bagi masalah ini ialah pandangan jumhur ulamak kerana ia menutup pintu helah kepada orang-orang yang ingin melanggar hukum Syariat. Jika tidak dikenakan kaffarah, nescaya semua orang yang ingin bersetubuh di siang hari di bulan Ramadhan akan melakukan sedemikian; mereka akan makan terlebih dahulu, kemudian melakukan persetubuhan . Maka tidak ada makna Syariat mewajibkan kaffarah jika sedikit helah sahaja sudah dapat menidakkannya. 

Kerana itu para ulamak hari ini menegaskan; pandangan yang rajih ialah pandangan jumhur tadi. 

Tajuk Lain Yang Berkaitan : Elak bersetubuh pada siang Ramadan


INFO TAMBAHAN.

Sila tonton kuliah Dr Abdul Basit Abdul Rahman(bermula minit ke 10.00) untuk memahami persoalan ini